Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

LIFEBUTTON s.r.o., ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, sa zaväzuje rešpektovať vaše súkromie a chrániť vaše osobné údaje. 

V tomto vyhlásení Vás informujeme o spôsobe získavania a spracúvania osobných údajov, ku ktorému môže dochádzať na našej stránke. 

Osobné údaje získavame a spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), všeobecne známym pod skratkou „GDPR“.

Prostredníctvom našej webovej stránky bez Vášho súhlasu automaticky nezbierame a nespracúvame vaše osobné údaje.

V prípade, že nám dáte súhlas, môžeme získať a spracúvať údaje o vašej návšteve našej webovej stránky. Tieto údaje slúžia výlučne na štatistické účely a zlepšovanie používateľskej skúsenosti.

Vaše osobné údaje môžeme získať aj priamo od Vás, keď nás kontaktujete prostredníctom e-mailu, telefónneho čísla alebo iných komunikačných kanálov (napr. sociálne siete). Rozsah spracúvania Vašich osobných údajov záleží od rozsahu dát, aké nám poskytnete Vy alebo tretia strana, ktorej ste na to dali súhlas. Tieto údaje spracúvame výlučne za účelom vybavenia vašej požiadavky.

Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka ukladá do vášho zariadenia pri jej návšteve a prehliadaní. Naša webová stránka používa funkčné, štatistické a marketingové cookies.

Funkčné cookies sú nevyhnutné na zabezpečenie správneho fungovania webovej stránky. Tieto cookies neslúžia na Vašu identifikáciu a neobsahujú žiadne osobné údaje. Bez týchto cookies by sa stránka nezobrazovala správne, preto je v našom oprávnenom záujme ich používať. Pre používanie týchto cookies nie je nutné získať Váš súhlas.  

Štatistické cookies slúžia len na analytické účely, ako je sledovanie návštevnosti a správanie návštevníkov na webovej stránke. Je v našom oprávnenom záujme tieto cookies používať, aby sme mohli zlepšovať používateľskú skúsenosť a udržiavať bezpečnosť našej webovej stránky. Svoj súhlas alebo nesúhlas s ich používaním môžete spravovať prostredníctvom cookies lišty umiestnenej na našej stránke.

Marketingové cookies sú používané na reklamné účely a sledovanie efektívnosti reklám. Je v našom oprávnenom záujme ich používať, aby sme mohli neustále zlepšovať svoje služby a produkt. Svoj súhlas alebo nesúhlas s ich používaním môžete spravovať prostredníctvom cookies lišty umiestnenej na našej stránke.

Cookies môžete spravovať aj v nastaveniach vášho prehliadača, kde môžete odmietnuť všetky cookies. Avšak, odmietnutie funkčných cookies môže spôsobiť nesprávne zobrazenie stránky a narušenie jej funkčnosti.

Odkazy na weby tretích strán

Na našej webovej stránke sa nachádzajú odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto weby majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, za ktoré nenesieme zodpovednosť. Odporúčame vám, aby ste sa pri návšteve týchto odkazov oboznámili s ich pravidlami ochrany osobných údajov. 

Vaše práva na základe GDPR

  1. Právo na prístup k údajom
  2. Právo na opravu
  3. Právo na vymazanie (Právo na “zabudnutie”)
  4. Právo na obmedzenie spracúvania
  5. Právo na prenosnosť údajov
  6. Právo namietať
  7. Právo odvolať súhlas
  8. Právo podať sťažnosť 

Kontakt

V prípade otázok alebo pripomienok k obsahu tohto vyhlásenia, k vašim osobným údajom alebo právam, nás môžete kontaktovať e-mailom na info@lifebutton.eu alebo poštou na adresu:

LIFEBUTTON s.r.o.
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu kedykoľvek aktualizovať a meniť, napríklad v prípade zmeny legislatívy alebo zavedenia nových pravidiel. Aktuálne znenie nájdete vždy na tejto stránke. 

Aktualizované: 9. september 2022